Informacje prawne/nota prawna

Prawa autorskie

Telio Communications GmbH

Nazwisko i adres

Telio Communications GmbH
Postfach 57 04 01
22773 Hamburg
Niemcy

Dyrektor zarządzający

Oliver Drews

Numer telefonu

+49 (0) 40 / 22881515

Adres e-mail

internet@tel.io

Wpisy w rejestrze

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Hamburgu, Rejestr handlowy (część B) 112181

Numer EU VAT ID

DE225227127

Lista znaków firmowych

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe zamieszczona na stronach internetowych Telio są chronione prawem znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności produktów marki Telio, oznaczeń typu, logo firm i emblematów. Marki i elementy wzornicze, użyte na naszych stronach, stanowią własność intelektualną spółki Telio Communications GmbH.

Wyłączenie odpowiedzialności

Fakt, że niniejsza strona internetowa została stworzona z najwyższą starannością nie pozwala Telio Communications GmbH zagwarantować, że znajdujące się na niej informacje będą wolne od błędów i poprawne. Spółka Telio Communications GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe z tytułu korzystania z tej strony internetowej, za wyjątkiem przypadków zamierzonego lub rażącego zaniedbania ze strony Telio.

Lista licencji

Własność intelektualna, taka jak patenty, znaki towarowe i prawa autorskie, zamieszczone na stronach internetowych Telio są chronione. Niniejsza strona internetowa nie stanowi licencji na korzystanie z własności intelektualnych przez Telio lub jakiekolwiek osoby trzecie.

Informacje prawne

Firma Telio Communications GmbH wita Państwa na swojej stronie internetowej i dziękuje za zainteresowanie naszymi produktami. Wszystkie dane osobowe zgromadzone na stronie internetowej Telio Communications GmbH są przechowywane, przesyłane i, jeśli to konieczne, przekazywane do spółek Telio tylko w celach udostępniania Państwu indywidualnego wsparcia, a także wysyłania Państwu informacji o produktach i oferowanych usługach. Spółka Telio Communications GmbH zapewnia, że Państwa dane są traktowane w sposób poufny zgodnie z obowiązującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.